fbpx
חיפוש מוצר...
Generic filters
Exact matches only
חיפוש מוצר...
Generic filters
Exact matches only

תנאי רכישה

תנאי רכישה אלו, דינם כחוזה משפטי לכל דבר וענין. הרכישה באתר מהווה הסכמה לכל הנאמר בו.  על כן הנכם מתבקשים לקרוא תנאי רכישה אלו בעיון, מרגע ההרשמה ואו ביצוע רכישה באתר אנו נתייחס לזה כי קראתם, הבנתם והנכם מסכימים לכל האמור בתנאי רכישה אלו.

תנאי רכישה אלו הינם בין מבצע פעולת ההרשמה ואו הקניה ואו שתי פעולות אלו גם יחד באתר (להלן “הלקוח”) לבין חברת “קודן מדיקם בע”מ” (להלן “החברה”).

רכישה באתר

 • הרכישה  תלויה באישור חברת האשראי.
 • בביצוע קניה, יהווה רישום העסקה כפי שמופיע ברשומות החברה, ראיה סופית לנכונות העסקה.
 • הנתונים של הציוד המופיעים באתר הינם באחריות היצרנים והספקים. כל החומר מועתק ממה שנמסר או נכתב על ידם.
 • באם לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – תשלח הודעה ללקוח תוך שבוע.

ביד החברה לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 • “טעות סופר”, במחיר המוצר או בתיאורו.
 • תקלה ברשת או בעיה טכנית אשר שיבשה את התכנים באתר מפעולתם התקינה.
 • כוח עליון, כגון: מלחמה , פעולת איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ישבש את ביצוע המכירה.
 • אזל המוצר מהמלאי  ואין אפשרות להשיג אותו מאחד מהספקים הקבועים של החברה. במקרה כזה ניצור קשר עם הלקוח , הלקוח לא יחויב וההזמנה תבוטל.

הודעה על ביטול המכירה, תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה עד 7 ימי עבודה.

מבלי לגרוע מהנ”ל, תהיה רשאית החברה לבטל רכישה באחד מהמקרים הבאים:

 • בגין חוב כספי האמור להיפרע שלא נפרע.
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • שימוש בשירות לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר באתר.
 • מסירת פרטים שגויים ו/או שקריים.
 • ביצוע מעשים הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצד שלישי, לרבות מנויים אחרים.

בנוסף עלינו להדגיש:

הגשת פרט כוזב אשר בו אפשרות גרימת נזק לזולת הינה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך!

רישום ו/או מסירת פרטים על ידך  בכל צורה שהיא, מהווה אישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דואר אלקטרוני, sms וכו’. למעט אם הודעת על סירובך בפירוש. החברה רשאית לשלוח ללקוח הודעות לתיבת הדואר האלקטרונית, בגין הרכישה. כל הודעה שנשלחה תחשב כאילו התקבלה. כמו כן החברה רשאית לשלוח ללקוח הודעות שונות, כגון פרסומות. ניתן להסיר את הרשמתך בכל עת.

כדי לחסוך לכם זמן, הנה כמה טיפים

טיפ 1

טיפ 1

טיפ 1

טיפ 1

הי, אני מקס, העוזר האישי באתר

התפקיד שלי הוא לתת לכם טיפים להתמצאות טובה יותר כדי שתמצאו בקלות את המוצר שאותו אתם צריכים.

הצטרפות למועדון הלקוחות של פארמה מקס